Benzino Boulevard

benzino_boulevard_omsl_v4

Benzino Boulevard

av Gatuduvan

 

Han är här med sin tredje diktsamling. Han tar oss med till platser som någon av de cyniska makthavarna döpt till utanförskapet; periferi och centrum har liksom bytt plats.

Gatuduvans poesi bygger på erfarenhet och det är tungt ibland. Ändå ser vi hoppet, ljuset i tunnelns slut. Det är en egenskap som Jack Kerouac i sin ungdom tillskrev en äkta poet. Gatuduvan är 2000-talets svenska Beat-poet.

Vi kan eller vill kanske inte riktigt känna igen oss. Men allt finns där, på gator, i parker, i hyreshusets källare – just nu.

 

Befrielsens parad

Släng åt sidan alla materiella ting

en revolution fortplantar sig i mitt inre

vandrar ut på gatorna

trottoarernas andetag virkar ljus i en mörk samtid

dess verklighet når mig inte

skyddad från dess domstolsblickar

utanför alla regler och manualer

går dagen sakta mot morgon

rälsen

vinden

himlens sken mellan dina lår

befrielsens parad

bjuder upp till dans

i månlandskap och ljus

 

Samtidigt som Gatuduvan tar avstånd från pretentiös förljugenhet är han med oss. Han väcker medkänsla, om inte för honom själv så kanske för de som inte syns, eller som vi försöker att inte se.
Köp boken genom att mejla: gatuduvan@hotmail.com
Den kostar 125 kr plus porto
Den går även att köpa här

 

Annonser