Spilld mjölk på främmande planet

20180529_092435

Jag är spilld mjölk på en främmande planet
han som bara försvann
och gick ut i natten
det skrevs sagor och berättelser
som lästes från mun till mun på parkbänkar och härbärgen
en levande konstutställning rullade fram i ytterstaden
där ångestgapet slukade allt annat
och leenden blänkte och eldar tändes
en karta ritades upp i förfallets kyrka
och hoppet spreds sig i långa kanaler
från hjärta till hjärta